Fråga facket Fråga facket

Årets Känga 2020 till Deshira Flankör (m)

Välfärd Årets känga tilldelas kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, som tillsammans med det övriga högerstyret beslutat att avveckla eller privatisera den kommunala hemtjänsten. Det är ett beslut som helt och hållet grundar sig i ideologi, utan hänsyn till de uppenbara nackdelar som följer med hemtjänst i privat regi. Såväl anställda som brukare och anhöriga riskerar att bli förlorare i högerns Värmdö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets ordförande Mirja Räihä
LO-distriktets ordförande Mirja Räihä

Det är väl känt att anställningsvillkoren är sämre inom privat äldreomsorg. Kommunal konstaterade för två år sedan att heltidsanställda inom kommunalt driven äldreomsorg i snitt tjänar över 2 000 kr mer i månaden än heltidsanställda inom privat driven äldreomsorg. Samtidigt konstateras att andelen deltidsanställda, liksom andelen tidsbegränsat anställda, var ca tio procentenheter högre i privat verksamhet än inom kommunal.

Vi vet sedan länge att personalkontinuitet är en helt central kvalitetsfaktor inom äldreomsorgen. De otrygga anställningarna, och särskilt de korta timanställningarna, är förödande för kvaliteten. Under årets pandemi har kommunernas omfattande användning av otrygga anställningar också konstaterats vara en betydande faktor i smittspridningen inom äldreomsorgen.

Med tanke på att Värmdö i LO-distriktet i Stockholms läns undersökning av anställningsvillkoren i kommunerna i Stockholmsregionen i år visade sig redan ha nära tre av tio undersköterskor och dryga åtta av tio vårdbiträden på timanställning, och nu är beredda att ytterligare försämra villkoren genom privatisering, undrar man om politikerna helt förlorat intresse för kommunens anställda och äldre. Det blir inte bättre av att närmare tre av fyra undersköterskor och nästan 19 av 20 vårdbiträden har deltidstjänster och därmed ofta tvingas jaga pass för att få ekonomin att gå ihop.

Detta är ett tydligt exempel på hur den politiska högern ser på offentliga välfärdstjänster. Först sparar man tills det bara finns skinn och ben kvar på organisationen och sedan bjuder man ut verksamheten på marknaden. Det enda sättet för de nya företagen att tjäna pengar i dessa personalintensiva verksamheter är att ytterligare försämra personaltätheten och villkoren för de anställda, och det är också vad som sker.

För detta tilldelas Deshira Flankör (m), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, LO-distriktets Känga för 2020. Kängan lämnas vid kommunhuset av någon av kommunens över 700 timanställda.

För ytterligare upplysningar:
Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län
tel 073-555 30 74
Carina Paulsson, chef LO-distriktet i Stockholms län
tel 070-348 47 44

 

LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

 

*Kängan är en utmärkelse som delas ut av LO-distriktet i Stockholms läns årsmöte för att uppmärksamma en offentlig person, organisation, myndighet eller företag som genom bristande handling eller beslut under året påverkat LO-medlemmarna i vår region på ett negativt sätt.

David Risberg