Fråga facket Fråga facket

Årets känga!

Vid LO-distriktets i Stockholms läns representantskap den 23 april tilldelades Elon Musk och Tesla årets känga. Den arbetsmarknadsmodell vi har i Sverige är vi stolta över. Den har fungerat och tjänat oss väl. Vi vet att den är en framgång. Därför kommer vi alltid att försvara den när den utmanas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karin Åkersten, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län med Kängan
Karin Åkersten, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län med Kängan

Teckna kollektivavtal Tesla!

Vi lever och verkar i Sverige. Vi lyder under svensk lag och vi anpassar oss efter våra svenska spelregler. Tesla tycker tydligen inte detta är viktigt.

På svensk arbetsmarknad ska svenska kollektivavtal gälla. Det är arbetsmarknadens parter, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, som bestämmer spelreglerna. Inte Tesla.

Detta är viktigt. Det finns en mycket tydlig linje mellan de som har kollektivavtal på sin arbetsplats och de som inte har. Förutom att det är i kollektivavtalen som löner, arbetstider, avtalspension och andra villkor regleras så finns det en garanti för reglerna. Utan kollektivavtal kan detta upphöra utan att de anställda ens får veta det.

Kollektivavtalet har också fördelar för motparten, arbetsgivarna. Med kollektivavtal får arbetsgivarna stabila och likartade konkurrensvillkor. Ingen arbetsgivare kan konkurrera ut andra företag med låga löner och sämre villkor. Avtalet ger också arbetsfred. Arbetsgivare och arbetstagare kan arbeta utan konflikter under avtalsperioden.

Den arbetsmarknadsmodell vi har i Sverige är vi stolta över. Den har fungerat och tjänat oss väl. Vi vet att den är en framgång. Därför kommer vi alltid att försvara den när den utmanas.

Vi ser gärna att företag etablerar sig i Sverige, vi är ett land med många skickliga yrkeskunniga och få strejkdagar – men de företag som etablerar sig här ska respektera svenska spelregler.

Vi backar därför upp IF Metall till 100 procent.

Elon Musk hävdade nyligen att konflikten inte är en särskilt angelägen fråga för honom, att konflikten i princip är överspelad och att stormen har blåst förbi. Men i stället kan vi konstatera motsatsen. En tredjedel av mekaniker och servicetekniker i Tesla Sverige är uttagen i strejk sedan sex månader tillbaka. Därtill finns en rad olika sympatiåtgärder från andra fackförbund. Då har Elon Musk ägnat stor kraft till att kringgå de svenska spelreglerna på arbetsmarknaden med strejkbrytare och bulvanföretag för att få exempelvis skyltar till bilarna. Så vi kan konstatera att någon lugn västanvind är det knappast.

IF Metall har försökt få Tesla att teckna ett kollektivavtal under flera år. När Tesla ändå vägrar då tvingas IF Metall att använda sig av strejkvapnet – för medlemmarnas bästa. Vi backar definitivt IF Metalls beslut och inte minst: alla fackliga medlemmar på Tesla ska känna att vi backar upp dem. Vi står på er sida och vi kommer inte ge upp.

 

För ytterligare upplysningar:
Karin Åkersten
Ordförande
Tel 070-480 67 45

LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

 

*Kängan är en utmärkelse som delas ut av LO-distriktet i Stockholms läns årsmöte för att uppmärksamma en offentlig person, organisation, myndighet eller företag som genom bristande handling eller beslut under året påverkat LO-medlemmarna i vår region på ett negativt sätt.

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.