Fråga facket Fråga facket

Årets Skyddsombud 2017 - Carina Turesson, Kommunal

LO-distriktet delade på sitt höstmöte ut priset till Årets Skyddsombud 2017. Det är med stor respekt och glädje vi tilldelade Carina Turesson, Kommunal, skyddsombud Saltå By. Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som våra skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar och kämpar för.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Carina Turesson, Kommunal - Årets Skyddsombud 2017
Carina Turesson, Kommunal - Årets Skyddsombud 2017 Gunilla Björnberg

Priset delades ut av LO-distriktets Arbetsmiljökommittés ordförande Ingrid Höglund med följande motivering:

 

"Carina Turesson har med sitt pedagogiska, metodiska och engagerade sätt fått igång ett mycket bra arbetsmiljöarbete på Saltå genom att bl a besöka alla arbetsplatser inom Saltå By för att diskutera vikten av det lokala arbetsmiljöarbetet samt vikten av att ha ett lokalt skyddsombud på varje enhet för att bl a förebygga ohälsa och olycksfall. Ett arbete som har resulterat i att det idag finns skyddsombud på nästan alla enheter. Tillsammans med arbetsgivren har Carina även startat upp en skyddskommitté som aktivt arbetar med arbetsmiljö- och skyddsfrågor på Saltå".

 

Det är med stor respekt vi gratulerar Carina Turesson till utmärkelsen!

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.