Fråga facket Fråga facket

Årets skyddsombud 2019

LO-distriktet delade på sitt höstmöte ut priset till Årets Skyddsombud 2019. Det är med stor respekt och glädje vi tilldelade Anna Hjortheden, Hotell & Restaurangfacket Stockholm-Gotland, huvudskyddsombud på restaurang Sturehof. Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som våra skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar och kämpar för


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Gunilla Björnberg

Priset delades ut av LO-distriktets Arbetsmiljökommittés ordförande Ingrid Höglund med följande motivering:

 "Anna Hjortheden, anställd på restaurang Sturehof har under sina fyra år som huvudskyddsombud medverkat till att det tidigare nästintill obefintliga arbetsmiljöarbetet lyfts på arbetsplatsen. Genom att vara lyhörd och inhämta kunskaper har hon skapat en bra dialog med företaget och lyckats sätta arbetsmiljöfrågorna först på dagordningen. 

Anna brinner för arbetsmiljön som påverkar både henne själv och kollegorna. Hon arbetar mycket för att samverka peronal och ledning och har ett öga för att se alla typer av arbetsmiljöproblem. Hon är snabb på att reagera och inte rädd att agera om något är dåligt. Genom höft ställda krav på att alla chefer ska ha en utbildning i arebtsmiljö har förståelsen för vikten av arbetsmiljöarbetet ökat och dialogen på arbetsplatsen förbättrats." 

Det är med stor respekt vi gratulerar Carina Turesson till utmärkelsen och det viktiga jobb hon och alla andra skyddsombud gör varje dag!

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.