Fråga facket Fråga facket

Årsmötet flyttas till november

LO-distriktet i Stockholms läns årsmöte den 23 april ställs in och genomförs istället under november månad i samband med höstmötet. Detta på grund av den pågående smittspridningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktens årsmöten ska enligt normalstadgar för LO-distrikten genomföras under april månad. Under rådande situation kring Coronaviruset, Covid-19s utbrott i Sverige så saknas det förutsättningar att genomföra årsmöten under april månad i år. LO Sverige bedömer inte heller det som praktiskt genomförbart att hålla LO-distriktens årsmöten i digital form. LO-distriktens årsmöten behöver därför genomföras senare under året.

LOs styrelse tog beslutet den 23 mars 2020 om att genomförandet av årsmötena för alla LO-distrikt förändras från april månad till november månad i samband med distriktens höstmöten, vilket för vår del i Stockholm är den 26 november. Valda företrädare vars mandattider löper ut i samband med årsmötena i april i år så beslutades de att få förlängd mandattid till dess att årsmötet genomförts.

Vi återkommer med hur vi kommer att hantera fyllnadsval, avsägelser mm.

Jakob Stone