Fråga facket Fråga facket

Dags att söka till facklig-politisk aftonskola

Facklig-politisk aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att också påverka politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Du kommer att få lyssna på föreläsare från både arbetarrörelsen och från andra håll, från både vänster och höger. Ni får sedan möjlighet att diskutera, argumentera och reflektera kring de olika frågor som berörs, för att var och en ska få forma och utveckla sina egna ställningstaganden ideologiskt och politiskt.

Årets Aftonskola startar den 13 oktober 2018 och avslutas med en studieresa i maj 2019.  Utbildningen inleds med en obligatorisk lördag den 13 oktober i ABF-huset i Stockholm. Där lägger vi tillsammans grunden för utbildningen och lär känna varandra. Därefter träffas vi varje onsdagskväll kl. 17.30–20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Aftonskolan avslutas med en studieresa till Bryssel i maj 2019.

Kostnad/ekonomi: Kostnaden per deltagare för respektive organisation är 8 000 kronor. Det utgår generellt ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. När det gäller studieresan får du i första hand söka semester eller kompledigt. 

Ta kontakt med din organisation/fackförening och se över möjligheten att söka stipendium eller andra bidrag till utbildningen. Du anmäler dig till din fackliga organisation senast den 7 september som sänder ansökan vidare till ABF Stockholm senast den 14 september 2018. 

Vid frågor kontakta: Amir Bdiouiaftonskolan.stockholm@abf.se eller Sophia Andersson på LO-distriktet, sophia.andersson@lo.se. 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.