Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete gör kvinnor till fattigpensionärer

Kvinnor i arbetaryrken har allra lägst lön – och därmed lägst pension. I Stockholms län tjänar arbetarkvinnor i genomsnitt 21 360 kronor i månaden, jämfört med männen som har 26 663 kronor. Det visar siffror som LO tagit fram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lönegapet i Stockholms län
Lönegapet i Stockholms län

I den offentliga statistiken räknas kvinnors löner om till heltidslön. Men nära hälften av LO-kvinnorna arbetar deltid. För många är därför den faktiska lönen betydligt lägre. Därför granskar LO särskilt hur mycket arbetstiden påverkar kvinnors lön varje månad.

- Med en månadslön på 21 360 kronor är det mycket svårt att vara ekonomiskt självförsörjande. Risken är dessutom stor att de deltidsarbetande kvinnorna i arbetaryrken blir framtidens fattigpensionärer, om inte löner och arbetsvillkor ändras, säger Mirja Räihä, ordförande LO i Stockholms län.

Eftersom pensionen är en direkt spegling av arbetslivet hamnar LO-kvinnorna lägst på pensionsskalan. För den som nyligen lämnat yrkeslivet blir den totala pensionen i genomsnitt 16 100 kronor i månaden.

- För att uppnå jämställda och jämlika pensioner är det viktigaste att både kvinnor och män i arbetaryrken har bra jobb, med bra löner och en hållbar arbetsmiljö som gör det möjligt att jobba ett helt arbetsliv, säger Mirja Räiha.

Därför vill LO att:

  • Statens inbetalningar till den allmänna pensionen ska öka
  • Kollektivavtalad tjänstepension ska räknas på hela arbetslivet
  • Lägstalönerna ska prioriteras och löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas.
  • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och anställningstryggheten ska stärkas.

Läs rapporten här https://www.lo.se/start/lo_fakta/sveriges_jamstalldhetsbarometer_2020

För ytterligare information kontakta:

Mirja Räihä, ordförande för LO-distriktet i Stockholms län, telefon 070 737 39 96 mirja.raiha@sll.se

Jakob Stone, handläggare LO-distriktet i Stockholms län, telefon: 073-087 48 83
jakob.stone@lo.se

 

Jakob Stone