Fråga facket Fråga facket

Facklig-politisk Aftonskola 2019-2020

I höst är det dags för en ny årskurs av Facklig-politisk Aftonskola. Den numera närmast legendariska utbildningen anordnas av LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ABF Stockholm. Antalet fackliga och politiska företrädare som genom åren gått utbildningen och hämtat in ovärderlig kunskap är många.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facklig-politisk Aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att vi också påverkar politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten. 

Under utbildningen kommer du att få lyssna på föreläsare från både arbetarrörelsen och från andra håll, från både vänster och höger. Du får också möjlighet att diskutera, argumentera och reflektera kring de olika frågor som berörs, för att var och en ska få forma och utveckla sina egna ställningstaganden ideologiskt och politiskt. 

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper och färdigheter inom såväl politisk teoriutbildning, samhällsekonomi, offentlig sektor som internationellt fackligt och politiskt arbete med utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar. 

Du ska vara fackligt aktiv och förtroendevald inom ett LO-anslutet förbund. Du behöver inte vara medlem i Socialdemokraterna för att gå utbildningen, men du kan inte vara medlem i ett annat politiskt parti. 
_______________________________________________________________________________

Facklig-politiska Aftonskolan är uppdelad i sex block: 

1. De politiska ideologierna - allt ar en historia
Partipolitik och ideologi - finns det någon skillnad?

2. Samhällsekonomi
Grunderna i samhällsekonomi

3. Vår offentliga sektor
Välfärdssamhället idag och imorgon ur ett ideologiskt perspektiv.

4. Arbetarrörelsen
Socialdemokraterna i Sverige, Europa och fackig-politisk samverkan.

5. Internationellt facklig och politiskt arbete
Världen - Europa

6. Studieresa
Vi åker till Bryssel och lär oss mer om EU.
______________________________________________________________________________

Upplägg
Aftonskolan startar den 12 oktober 2019 och avslutas med en studieresa i maj 2020.

Tid och plats
Utbildningen inleds med en obligatorisk lördag den 12 oktober i ABF-huset, Stockholm. Då lägger vi tillsammans grunden för utbildningen samt lär känna varandra. Därefter träffas vi varje onsdagkväll kl 17.30-20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Studieresa
Aftonskolan avslutas med en studieresa till Bryssel i maj 2020.

Kostnad/ekonomi
Kostnaden per deltagare för repsektive organisation är 8.000 kronor. Det utgår generellt ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. När det gäller studieresan får du i första hand söka semester eller kompledigt. Under resan får du ett litet matbidrag. Ta kontakt med din organsation och se över möjligheten att söka stipendium eller andra bidrag. 

Anmälan och rektyreingsblad
Du anmäler dig till din fackförening/organisation senast den 6 september som i sin tur sänder vidare till ABF Stockholm senast den 13 september 2019. Här laddar nu ner anmälningsblanketten och ett informationsblad till utbildningen.

Har du frågor?
Kontakta ABF Stockholm! Amir Bdioui, e-post: aftonskolan.stockholm@abf.se 
Ansvarig på LO-distriktet är David Risberg, e-post: david.risberg@lo.se

 VÄLKOMNA MED ANSÖKNINGAR!

 

 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.