Fråga facket Fråga facket

Förslagen går emot Januariavtalet

Anställningsvillkor Förslagen som presenterats i utredningen om arbetsrätten och LAS går inte i linje med Januariavtalets skrivningar om att upprätthålla en balans mellan arbetsmarknadens parter, skriver Teres Lindberg och Leif Nysmed, fackliga riksdagsledamöter (S).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I förra veckan presenterades den utredningen om arbetsrätten och lagen om anställningsskydd (LAS) som ingick i den uppgörelse som vi Socialdemokrater gjorde tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centern i Januariavtalet. Som i alla förhandlingar var Januariavtalet ett givande och tagande. Sammantaget var avtalet det minst dåliga alternativet för vårt land. Det gav en socialdemokratiskt ledd regering och det gav oss möjlighet att fortsätta med en politik för rättvisa och Jämlikhet. Utan det hade vi haft Ulf Kristersson som statsminister påhejad av Jimmie Åkesson och de andra borgerliga partierna som ensidigt kunnat driva på för stora försämringar för vårt land och löntagarna i Sverige.

LAS frågan var en av de eftergifter vi fått göra och det är ingen hemlighet att vi har helt olika syn på arbetsrätten. Men vi har haft både hängslen och livrem i förhandlingarna. I avtalet står att ändringar i arbetsrätten ska genomföras ”samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Det är på dessa formuleringar som utredningens direktiv grundat sig och vi kan konstatera att förslagen bryter mot detta. Liksom de även bryter mot den efterföljande meningen i januariavtalet: ”Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar”.

För oss socialdemokrater är det helt centralt att förändringar i arbetsrätten inte ska rubba den grundläggande balansen mellan parterna på arbetsmarknaden och att arbetstagarnas rätt till ökad trygghet och kompetensutveckling verkligen ska stärkas. Bara då kan vi tillmötesgå krav om ökad flexibilitet för arbetsgivare.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen vilar på starka och ansvarstagande parter. Fack och arbetsgivare har gång på gång tagit ansvar för att utveckla arbetsmarknaden. Vi värnar om parternas möjlighet att göra upp. Om parterna kommer överens om förslag på hur LAS kan ändras ska regeringen enligt Januariavtalet arbeta vidare med de förslagen istället för med utredningen. Vi hoppas nu att parterna kan komma överens.

LAS är inte den enda viktiga fackliga frågan som behandlas i riksdagen, för någon vecka sedan försökte vi Socialdemokrater få igenom att de regionala skyddsombuden skulle få utökad tillträdesrätt till arbetsplatser där kollektivavtal finns men inga fackliga medlemmar. Detta stoppades av SD, M, KD, C och L. En tydlig högerkonstellation som av ideologiska skäl stoppade fackens Regionala Skyddsombud att arbeta mer offensivt för en bättre arbetsmiljö.

Nu i veckan röstar dock Riksdagen igenom tydliga förbättringar mot lönedumpning på svenska arbetsplatser då vi får igenom att utstationerad arbetskraft inte längre ska ha minimilön utan lika lön för lika arbete. En viktig seger för ordning och reda på svensk arbetsmarknad!

Det är ett extremt tufft läge i Rikspolitiken där de forna allianspartierna driver samfällt frågor som att återinföra Lex Laval, lönedumpning och begränsad rätt till stridsåtgärder.

Vi på riksdagsbänken kommer gärna till avdelning, fackklubb eller arbetsplats för att prata om läget i politiken och vad vi tillsammans kan göra för att förändra läget. Långsiktigt behöver vi socialdemokrater ha starkare stöd i valen. Ska vi klara att lägga fram reformer för Jämlikhet och hålla borta förslag som ruckar den svenska modellen från dagordningen så räcker inte 28 procent. Vi inom arbetarrörelsen måste se till att fler röstar på oss!

Men en sak är klar: Vi kommer aldrig att lägga fram förslag som ensidigt ger arbetsgivaren rätt att huller om buller säga upp folk, det ska fortsatt krävas saklig grund vid uppsägning

Teres Lindberg                                                 Leif Nysmed  

Riksdagsledamot (s)                                        Riksdagsledamot (s)

Medlem i SEKO                                              Medlem i Byggnads

 

Jakob Stone