Fråga facket Fråga facket

Frukostseminarium 19 februari 2019
- Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

LO-distriktets arbetsmiljökommitté bjuder in till en förmiddag på temat “Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen” den 19 februari 2019 kl 09.00-12.00. Fika serveras från kl 08:30. Seminariet äger rum i LOs plenisal, Barnhusgatan 18. Föreläsare är Robin Öberg, ALNA, expert på skadligt bruk i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur handskas vi med alkohol-, läkemedel-, spel- och drogrelaterade problem på arbetsplatserna? Hur kan vi agera och arbeta förebyggande istället för att reagera först när någon kommer påverkad till jobbet? Under seminariet kommer vi att få insikter för att gå ifrån att tänka ”missbruk och beroende” till att istället tänka ”ohälsa och skadligt bruk”.

Bl a kommer följande att tas upp under förmiddagen:

- Missbruk, skadligt bruk och beroende - vi reder ut begreppen
- Kultur - Attityder, värderinger, mod, ledarskap som skapar framgång
- Struktur - Riktlinjer ger chefer stöd och skapar samsyn i organisationen
- Kunskap - Vad behöver chefer och HR för att kunna agera? Riskfaktorer, tidiga signaler, roller och ansvara samt samtalet som verktyg.

Anmälan ser senast den 8 februari 2019 på följande länk:  klicka här.

 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.