Fråga facket Fråga facket

Frukostseminarium om arbetssjukdomar - Tisdag den 20 februari 2018

Välkomna till till ett frukostseminarium som handlar om arbetssjukdomar och vilken roll Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) spelar. CAMM tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och samverkar med Karolinska institutet. CAMM arbetare med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning inom flera områden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bl a inom:

  • Kemiska och biologiska faktorer, t ex luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen. 
  • Fysikaliska faktorer, t ex hörselskadanden ljud, buller och vibrationer, elktromagnetiska fält och annan strålning samt klimatförädringars direkta och indirekta effekter.
  • Psykosociala faktorer, t ex arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress.
  • Ergonomiska faktorer, t ex tung manuell hantering, obekväma arbetsställningar och stillasittande arbete.

CAMMs patientmottagning utreder besvär kopplade till exponeringarna ovan. Främsta tar CAMM patienter på remissfrån företagshälsovården, t ex i mer oklara fall när kopplingen mellan arbete och besvär är svårt att fastställa eller avfärda. Vid mottagningen finns bl a läkare, sjuksköterska, yrkeshygieniker, ergonom, psykolog och kurator. För skyddsombud är CAMM en bra kunskapskälla som regelbundet anordnar seminarier om arbetsmiljö.

På frukostmötet den 20 februari kommer Jonathan Lystron, ST-läkare i arbets- och miljömedicin och berättar för oss om arbetssjukdomar och hur skyddsombud kan ha nytta av CAMM.Ti

Tid: Tisdag den 20 februari 2018 kl 9-11. Fika från kl 08.30.

Plats: LO-borgen, plenissalen, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan: Senast 12 februari via länk: https://simplesignup.se/event/126315 

Välkomna!

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.