Fråga facket Fråga facket

Inkluderande arbetsplaster - Utbildning för förtroendevalda

För att främja en hållbar facklig antirasism erbjuder LO-distriktet även under hösten en processutbildning i inkluderande arbete för fackligt förtroendevalda. Ett hållbart arbetsplatsarbete mot rasism och för allas lika värde och rätt måste vara systematiskt och utgår från arbetsplatsens organisation, kultur och arbetsklimat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Syftet med utbildningen är att ge fackligt förtroendevalda verktygen:

 • att egära av arbetsgivaren att den inleder en systematisk process för att åstadkomma en inkluderande arbetsplats fri från rasism.
 • att själva kunna ta aktiv del i processen och bevaka sina intressen.

Utbildningen planeras och genomförs i samråd mellan LO-distriktet och respektive avdelning/region. Ett samtycke och engagemang är av stor vikti för att åstadkomma en lyckad utbildning. 

Om innehållet
Utbildningen är upplagd som en process och efterliknar ett verkligt förbättringsarbete, som efter utbildningen kan tillämpas direkt på de egna arbetsplatserna. Deltagarna kommer att utgå från sina egna arbetsplatser under övningarna. 

 • Utbildningen omfattar följande element:
 • Rasism, antirasism, mångfald och inkludering
 • Vad säger lagen? Diskriminering och arbetsmiljö.
 • Grundläggande förändringsarbete
 • Organisationskultur, beteende och normer
 • Att kartlägga sin arbetsplats
 • Att skapa en handlingsplan
 • Genomdrivande och uppföljning
 • Att integrera förbättringsarbetet i den fackliga vardagen.

Genomförande och kostnad
Till kursen kommer också ett utbildningsmaterial med bakgrundsfakta, exempel, mallar och övningar. Utbildningen genomförs under fyra heldagar fördelat på två kurstillfällen. Utbildningen är branschspecifik och kommer att ges parallellt för avdelningar/regioner. Skräddarsydda lösningar kan erbjudas om så önskas. Kostnad för utbildningen är 5.000 kronor/deltagare. Ev förlorad arbetsförtjänst betalas av respektive avdelning/region. Datum för kurstillfällena :

17-18 oktober 2018

14-15 november 2018

Anmälan
Sker till hanna.dorve@abf.se senast fyra veckor innan kursstart. I anmälan ska namn, personnummer, e-post, telefonnummer, arbetsplats och fackförbundstillhörighet framgå.

Frågor?
Kontakta sophia.andersson@lo.se eller hanna.dorve@abf.se.

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.