Fråga facket Fråga facket

Många daglönare i Stockholmsregionen

Anställningsvillkor De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad utgör ett stort och växande problem, inte minst inom kommunerna. Både anställda och brukare av välfärdstjänster drabbas av en arbetsorganisation utan vare sig stabilitet eller kontinuitet. Nu kan LO-distriktet i Stockholms län visa på omfattningen av korta visstidsanställningar och deltidsanställningar i Stockholmsregionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Upplagt för otrygghet 

Otrygga anställningar skapar otrygghet. Otrygghet för de anställda som ofta inte vet om de har jobb nästa dag eller nästa vecka. Otrygghet för kvinnan med hemtjänst som inte känner igen någon av dem som kommer in genom dörren. Otrygghet för mannen på äldreboendet som aldrig träffat vårdbiträdet som ska hjälpa till med intima göromål. Otrygghet för föräldern som undrar om sonen eller dottern känner sig trygg på förskolan med alla nya ansikten i personalen. Otrygga anställningar är förödande i verksamheter där personalkontinuitet är en helt central kvalitetsfaktor.

Fackförbundet Kommunal har också kunnat konstatera ett tydligt samband mellan spridningen av Corona på äldreboenden och andelen otrygga anställningar. Tyvärr kom inte Kommunals rapport som en chock för någon som är bekant med äldreomsorgens organisation och bemanning.

Vi kan nu visa på uppseendeväckande siffror avseende anställningsvillkoren för kommunalarbetare i stockholmsregionen. Kommunerna i landets rikaste region bygger systematiskt sin omsorgsverksamhet på de allra mest otrygga anställningarna.

Resultaten förskräcker

LO-distriktet har begärt ut uppgifter från länets alla kommuner avseende visstidsanställda, timavlönade samt deltidsanställda inom fyra kategorier: undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare samt alla anställda inom fackförbundet Kommunals avtalsområde.

Vi har inkluderat timanställda i grupperna visstidsanställda (med månadslön) och deltidsanställda då de i praktiken delar villkor i dessa avseenden, men de är också särredovisade. Resultaten förskräcker, framförallt vad gäller andelen med de allra mest otrygga anställningsvillkoren.

  • Av undersköterskorna är 32 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 37 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 64procent.
  • Av vårdbiträdena är 68 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 76 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 83 procent.
  • Av barnskötarna är 34 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 43 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 40 procent.
  • Av alla arbetare i kommunerna i länet (inom Kommunals avtalsområden) är 39 procent timanställda. Det motsvarar ca 30 000 personer. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 48 procent, vilket motsvarar ca 36 000 personer. Andelen deltidstjänster uppgår till 55 procent, vilket motsvarar ca 42 000 personer.

Siffror för alla länets kommuner återfinns i dokumenten nedan.

Vår tids daglönare, framtidens fattigpensionärer

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid leder till otrygga ekonomiska villkor, sämre hälsa och en ny generation av fattigpensionärer. För den stora andel av de timavlönade som rings in vid behov, och saknar anställning utanför de timmar de arbetar, är otryggheten total. Har de inte ett schemalagt pass utgår ingen sjuklön vid sjukdom och tackar man nej till ett pass kanske man inte blir inringd nästa gång. De är vår tids daglönare och de utgör alltså 39 procent av arbetskraften (kommunalarbetare) i länets kommuner.

Vi vet sedan tidigare att andelen visstidsanställda och deltidsanställda är betydligt högre inom privat vård och omsorg, vilka alltså inte ingår in undersökningen.

Två krav på länets politiker för att vända trenden

Nu gäller det för anständiga kommunpolitiker från alla partier att kliva fram och visa ledarskap. Våra demokratiskt styrda och skattefinansierade organisationer ska inte vansköta vare sig personal eller brukare. Ingen kommun i undersökningen har lyckats visa på ett acceptabelt arbetsgivarskap. LO-distriktet har med anledning av detta två enkla krav på länets kommunpolitiker. Vi vill se att varje kommun beslutar om följande mål i fullmäktige:

1. Heltidstjänster

  • Minst 90 procent av personalen inom respektive yrkeskategori ska arbeta heltid
  • Samma krav ställs på företag som bedriver välfärdstjänster på uppdrag av kommunen

2. Tillsvidaretjänster

  • Minst 90 procent av personalen inom respektive yrkeskategori ska ha en tillsvidaretjänst
  • Samma krav ställs på företag som bedriver välfärdstjänster på uppdrag av kommunen

 

För kommentarer, kontakta
Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län
073-555 30 74

Jessica Leiding, ordförande Kommunal Stockholms län
010-442 89 19

 

Läs mer om undersökningen i bifogade dokument

Rapporten anställningsvillkor i kommunerna 2020 (pdf) 

Tabeller (pdf) 

För frågor om undersökningen, kontakta 

Kristoffer Hernbäck
kristoffer.hernback@lo.se
070-822 05 58

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.