Fråga facket Fråga facket

Mottagare Kängan 2017: COOP

Årets KÄNGA tilldelas Coop, som med systematiska metoder drar ner på de anställdas arbetstid och kringgår Lagen om anställningsskydd (LAS) genom s k hyvling med följande motivering:


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktets ordförande Marie Jokio delar ut årets Känga till Coop
LO-distriktets ordförande Marie Jokio delar ut årets Känga till Coop

Det Kooperativa förbundet, som är majoritetsägare i Coop, startade 1899 i syfte att skapa ekonomisk nytta för arbetarfamiljer där vinster skulle gå tillbaka till kollektivet. Idag är Coop en affärsorganisation vars lönsamhet ska effektiviseras genom att minska de anställdas tjänstgöringsgrad.

Ett hårt slag för de anställda som tvingats ner i ofrivilligt kortare arbetstid som minskar den avtalade inkomsten och kullkastar hela livssituationen.

 Coop hävdade i sitt tillvägagångssätt att minskad arbetstid för de anställda var ett erbjudande om ett annat arbete. Ett s k omplaceringserbjudande, som inte omfattas av reglerna kring uppsägning i Lagen om anställningsskydd. Tyvärr fastslog Arbetsdomstolen i den dom som utfärdades i november 2016 att inget turordningsbrott begåtts. Coop har efter domen expanderat sina hyvlingsmetoder runt om i hela landet och med detta gått i bräschen att öppna upp för andra aktörer att kringgå lagen.

 Vår fackliga ståndpunkt är att hyvling ska ses som uppsägning. Då lagstadgade regler för turordning, uppsägningstid och uppsägningslön ska gälla. Coops metoder går rakt emot lagens intentioner om att säkra löntagarnas villkor. Att tvinga ut sina anställda i deltidsarbete med minskad avtalad inkomst för att effektivisera sin lönsamhet är inte värdigt.

 LO-distriktet i Stockholms län kommer att verka för att lagen ska skydda både anställning och avtalad arbetstid, att regelverk som idag gäller även måste tillämpas när heltider omförhandlas till deltider samt att omställningsförsäkringar anpassas så de ger trygghet. 

 LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

För ytterligare upplysningar:

Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län
tel 072-240 57 80

Stefan Hansson, försteombudsman LO-distriktet i Stockholms län
070-586 27 02

Kängan är en utmärkelse som delas ut av LO-distriktet i Stockholms läns årsmöte för att uppmärksamma en offentlig person, organisation, myndighet eller företag som genom bristande handling eller beslut under året påverkat LO-medlemmarna i vår region på ett negativt sätt.

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Vad är Kängan?

Kängan är en utmärkelse som delas ut av LO-distriktet i Stockholms läns årsmöte för att uppmärksamma en offentlig person, organisation, myndighet eller företag som genom bristande handling eller beslut under året påverkat LO-medlemmarna i vår region på ett negativt sätt.