Fråga facket Fråga facket

Ny rapport om Arbetslivskriminalitet i Stockholms län


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt
Lars Forsstedt

Kommuner och regioner har en central betydelse när det handlar om att motverka kriminalitet som är kopplad till arbetslivet. Samtidigt är få åtgärder från nationellt håll inriktade på att förbättra insatserna från kommuner och regioner, och de tar själva få initiativ för att förebygga brott. Rapporten bygger på intervjuer med fackliga företrädare och en enkät riktad till kommunerna i Stockholms län. Undersökningarna pekar på att arbetslivskriminalitet är en stor utmaning för facken i länet samt att kommunerna är dåligt rustade när det handlar om att förebygga brott.

 

Läs hela rapporten här

 Arbetslivskriminalitet i Stockholms län

 

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.