Fråga facket Fråga facket

Ny rapport - Upphandlingsindex 2019

Stockholms läns kommuner gör få framsteg i arbetet med att bygga upp rutiner för att få bort fusk, säkra schysta villkor och främja sund konkurrens!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Idag den 28 november presenterar LO-distriktet i Stockholms län för sjunde året ett Upphandlingsindex som granskar Stockholms län kommuners rutiner för upphandling och kontroll av leverantörer som de köper varor och tjänster av.

Resultatet bygger på en enkätundersökning som skickats ut till länets samtliga kommuner. 21 av Stockholms läns 26 kommuner har deltagit i undersökningen. Sammantaget visare resultatet på att det fortfarande finns många brister i kommunernas kontroll och uppföljning för att komma tillrätta med rutinerna och säkerställa kraven vid upphandling för att bidra till en seriös företagsamhet. En förbättring som kan noteras är att fler kommuner än tidigare har automatisk bevakning av leverantörer.

En fungerande upphandlingsverksamhet minskar skattefusket och förbättrar arbetsvillkor, konkurrens och kvalitet. Pengarna går till korrekta och schysta kostnader. Kommunerna är stora upphandlare och har ett ansvar för att skattepengar används på ett sätt som är till fördel för hela samhället. Med bättre rutiner och genom att avsätta mer resurser till kontroll och uppföljning kan den offentliga upphandlingen bidra till att få bort fusket, skapa rättvisare konkurrens mellan företagen och bidra till schysta villkor för de som arbetar i verksamheterna, säger Stefan Hansson, chef på LO-distriktet i Stockholms län. 

Här kan ni ladda hem hela rapporten som även innehåller förslag till åtgärder och rekommendationer. 

I samband med att rapporten släpps genomförs även ett seminarium ”Kommuner upphandlar för miljarder – Hur kan man säkra schysta villkor och främja en sund konkurrens?” i ABF-huset mellan kl 15-16.30 idag: Läs mer här!

Här hittar ni statistik över hur varje kommun i Stockholms län har svarat.    

Ytterligare upplysningar:

Stefan Hansson, LO-distriktet i Stockholms län
070-586 27 02
stefan.hansson@lo.se

LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.