Fråga facket Fråga facket

Ny viceordförande i LO-distriktet i Stockholms län

Karin Åkersten, Seko Stockholm valdes på LO-distriktets höstmöte den 28 november till vice ordförande. Karin har varit ordinarie ledamot i LO-distriktets styrelse och efterträder Lars Holmström, Byggnads Stockholm Gotland som avsagt sig uppdraget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karin Åkersten, Seko Stockholm o nyvald vice ordförande LO-distriktet
Karin Åkersten, Seko Stockholm o nyvald vice ordförande LO-distriktet

Karin Åkersten är ordförande i Seko Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och har sin yrkesbakgrund som lokförare på Roslagsbanan. Uppdraget som vice ordförande i LOs Stockholmsdistrikt ser hon som både roligt och utmanande. Och hon ser fram emot att få lära sig ännu mer om verksamheten och få arbeta tillsammans med resten av styrelsen och hela gänget på distriktet.

När det gäller den tvärfackliga samverkan i vår region ser Karin uppenbara vinster i styrkan av att göra saker gemensamt. Alla förbund ser olika ut och är olika stora, men tillsammans kan vi göra så mycket mer än var och en för sig. Att vi också är viktiga för varandra är något som bli extra tydligt vid tillfällen som nu, så varslen av Kommunals medlemmar på sjukhusen i Stockholm duggar tätt. 

- Jag ser att vi måste använda oss av den styrka som kommer av att vi är många tillsammans. Vi behöver agera gemensamt för att kunna påverka och pressa på det som krävs för att våra medlemmar ska få det bättre, säger Karin Åkersten.

På höstmötet valdes även Tomas Kullberg, Byggnads Sthlm-Gotland och Alexander Srndovic, Pappers avd 68 som ledamöter och Johan Redén, Målarna av 1 som ersättare i LO-distriktets styrelse. Här kan du läsa mer om styrelsen. http://stockholm.lo.se/stockholm/om_oss/styrelse

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.