Fråga facket Fråga facket

S fortsätter ta strid för kvinnors rättigheter

Internationella kvinnodagen har precis passerat. Det är dagen då vi riktar ljuset mot kvinnors och flickors levnadsvillkor världen över. Även om länder kommit olika långt i frågan om kvinnors rättigheter så har de alla någonting gemensamt – ojämställdheten mellan könen kvarstår. Inte minst vad gäller löner och möjligheter att utvecklas i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I början av mars presenterade också LO sin årliga jämställdhetsbarometer. Den visar att det fortfarande finns mycket stora klass- och könsskillnader i arbetslivet. Oavsett om det gäller anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö eller pensioner så talar fakta sitt tydliga språk. Kvinnor i arbetaryrken har de sämsta villkoren. Jämställdhet är såväl en kön- som klassfråga.

För oss socialdemokrater råder ingen tvekan om att jämställdhet ska råda. Kvinnor och män är och ska behandlas som jämlikar. För att åstadkomma det har vi socialdemokrater i regeringsställning drivit igenom en hel rad åtgärder, bland annat:

  • Satsningar för att minska mäns våld mot kvinnor. Den S-ledda regeringen har sett till att polisen har bättre förutsättningar att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. 
  • Infört en samtyckeslagstiftning. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det olagligt.
  • Höjt bidragen till kvinnojourerna.
  • Bedrivit en feministisk utrikespolitik – som bland annat har bidragit till att stötta fler kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, färre fall av mödradödlighet och oönskade graviditeter samt mer resurser för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.
  • Tagit steg mot en mer jämställd föräldraförsäkring. Kvinnor tar fortfarande ut mer föräldraledighet än män. Det leder till att kvinnor halkar efter i karriären och dessutom får lägre pensioner. Därför behövs ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Men vi är långt ifrån klara. Löneskillnaderna minskar visserligen, men finns fortfarande där. Vi kommer fortsätta kämpa för att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Fortsatt individualisering av föräldraförsäkringen och tillgång till barnomsorg även på kvällar och helger om arbetet kräver det. 

Dessutom har under de senaste 20 åren mer än en kvinna i månaden dödats av sin manliga partner, och bara under 2019 tog Kvinnofridslinjen emot ca 40 000 samtal.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att ta strid för kvinnors rättigheter – och vi uppmanar alla andra att göra detsamma. Säg ifrån vid sexistiskt beteende, använd ”jämställdhetsglasögonen” på din arbetsplats, gör vad du kan för att förändra den rådande destruktiva mansnormen!

 

Teres Lindberg (s)
Riksdagsledamot och SEKO-medlem

 

 

 

Jakob Stone