Fråga facket Fråga facket

Så minskar vi inkomstskillnaderna i Stockholms län

För att minska inkomstskillnaderna i hela landet krävs krafttag inom en rad områden. I ett nytt program föreslår LO konkreta åtgärder för att göra Sverige mer jämlikt. Jämlikhet mellan stad och land men även inom regioner. Det är i storstadsregionerna klyftorna mellan kommuner och områden är som störst. För att utjämna inkomstskillnaderna vill LO bland annat ta ut mer rättvis skatt på kapitalinkomster, förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen samt införa en rättvisare fördelning av pengar till Sveriges kommuner och landsting.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De senaste decennierna har Sverige rasat från toppen på listan över de mest jämlika länderna i OECD till en tionde plats. Inte nog med det. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod. I vissa regioner och kommuner märks det tydligare än andra.  

- I Stockholms län räknas Södertälje kommun som den allra fattigaste. Närmare 18 procent räknas som relativt fattiga, vilket innebär att de har en ekonomisk standard som skiljer sig avsevärt från vad som är normen i samhället i stort. Det kan jämföras med de 5,2 procent relativt fattiga som bor i grannkommunen Nykvarn, konstaterar Stefan Hansson, chef LO-distriktet i Stockholms län.  

LO:s “Program för omfördelning - sex punkter för att minska inkomstskillnader” framhåller bland annat vikten av att minska orättvisa skillnader mellan regioner och kommuner. Där ges exempel på att skillnaderna kan utjämnas via en rättvisare fördelning av pengar till Sveriges kommuner och landsting samt en rad förslag på hur politikerna åter kan placera Sverige i jämlikhetstoppen. 

- En undersköterska i Stockholms län bosatt i Södertälje kommun som tjänar 27.900 kr/månad betalar cirka 7.284 kr mer i skatt årligen än om hen skulle vara bosatt i Solna, en av landets absolut lägst beskattade kommuner. Vi vill bland annat höja statsbidragen och skapa ett särskilt stöd till de kommuner som är hårdast drabbade av de demografiska förändringarna, säger Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län. 

Sex punkter för att minska inkomstskillnaderna

  • Sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet
  • Ta ut mer rättvis skatt på kapitalinkomster
  • Minska orättvisa skillnader mellan stad och land
  • Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen
  • En pension att leva på
  • Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor 

För ytterligare information kontakta:

Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län
marie.jokio@kommunal.se
072-240 57 80

Stefan Hansson, chef LO-distriktet i Stockholms län
stefan.hansson@lo.se
070-586 27 02                                         

Läs hela programmet här: Program för omfördelning 

LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.