Fråga facket Fråga facket

Samarbete med arbetarrörelsens egen idrottsförening

LO-distriktet har inlett ett samarbete med Stockholms Arbetares Idrottsförening, AIF. Föreningen har varit en del av arbetarrörelsen sedan dess grundande 1922, och fokuserar fortfarande på att organisera motionsidrott för arbetarklassen på grundval av arbetarrörelsens värderingar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

AIF bedriver idag endast boxningsverksamhet i lokaler i Atlasområdet vid Sankt Eriksplan, men hoppas framöver kunna dra igång verksamhet inom ytterligare idrotter.

Samarbetet är ännu i sin linda, men kommer inom kort att innebära ansenliga rabatter på träning för medlemmar i LO-förbunden och deras barn. Finns intresse på fackföreningarnas kanslier för gruppträning för personalen ordnar föreningen gärna det också. Naturligtvis kommer AIF att sprida information och folkbilda i sina nätverk om vikten av att organisera sig fackligt.

Företrädare för AIF besöker gärna fackföreningarna och berättar om föreningen. För mer information kontakta Kristoffer Hernbäck, 070-822 05 58,kristoffer.hernback@lo.se eller beök föreningens hemsida: www.aifboxning.se

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.