Fråga facket Fråga facket

Seminarium: Jämställdhetsbarometern 2020

Kvinnor i arbetaryrken har allra lägst lön – och därmed lägst pension. I Stockholms län tjänar arbetarkvinnor i genomsnitt 21 360 kronor i månaden, jämfört med männen som har 26 663 kronor. Det visar siffror från årets jämställdhetsbarometer. Den 11 mars kl 13-14:30 presenteras rapporten av Ulrika Lorentzi, en av författarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För sjunde året i rad ger LO ut jämställdhetsbarometern, en rapport som tydligt visar att vi har en bra bit att gå för ett jämställt arbetsliv och samhälle. 

I år lyfter rapporten upp bland annat pension och arbetsmiljö. Ett jämställt och jämlikt arbetsliv avspeglar sig tydligt i just pensionen. Det är ingen nyhet idag att vi generellt lever längre och att pensionsutbetalningen är betydligt lägre än vad man tidigare har tänkt sig. Men det är stora skillnader på mäns och kvinnors pensioner och många blir fattigpensionärer. Det behövs en reform som säkerställer att människor kan leva på sin pension och att man faktiskt kan arbeta ända fram till sin pensionsålder. Därför är arbetsmiljöarbetet och satsningar på förebyggande arbete avgörande. 

Facklig feminism utgår från att kön precis som klass formar människors handlingsutrymme. Målet är att både kvinnor och män ska ha bra villkor på jobbet och möjlighet att kombinera förvärvsarbete med ansvar för omsorgen om barn, äldre och hem. Utgångspunkten är att både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän ska ha ett jobb som det går att försörja sig på.

Vi kommer få en presentation från en av författarna till rapporten, Ulrika Lorentzi – LO. Därefter reflektioner från Kommunal och PRO.

Datum: 11 mars

Tid: kl. 13.00-14.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Jakob Stone