Fråga facket Fråga facket

Tack kollektivavtalet!

Fackföreningarna i Stockholms län vill uppmärksamma kollektivavtalet och visa på fördelar med att jobba på en arbetsplats där man omfattas av ett kollektivavtal. Fördelar som inte bara gäller på jobbet under arbetstid, utan som även är kopplade till fritiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad är ett kollektivavtal?

Grundbulten för vad som gäller din lön och dina villkor på jobbet är kollektivavtalet. I kollektivavtalet står angivet vad som gäller ifråga om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor. Överenskommelserna är gjorda mellan två parter. En arbetsgivarorganisation, som företräder arbetsgivarens intressen, och en fackförening som tillgodoser sina medlemmars intressen genom att förhandla fram så bra villkor som möjligt för dig och dina arbetskamrater.

Ett kollektivavtal omfattar alla anställda på en arbetsplats och är anpassade för olika branscher eftersom behoven och förutsättningarna inte är samma för alla yrkesgrupper. Även om mycket av innehållet i avtalet är detsamma, så skiljer sig kollektivavtalen åt beroende på vad du jobbar med.

Vad innehåller egentligen ett kollektivavtal?

Kollektivavtalen innehåller minimiregler kring löner och villkor. Det hindrar alltså ingen arbetsgivare från att erbjuda bättre löner eller arbetsvillkor. Kollektivavtalet ska ses som ett golv, inte ett tak. Villkoren kan aldrig bli sämre än vad man kommit överens om i kollektivavtalet. Här är några exempel på villkor som regleras i kollektivavtalet:

- En lägsta lönenivå

- Löneökningar

- Övertids- och ob-ersättningar

- Semesterersättning

- Försäkringar

- Avtalspension 

- Reglerad arbetstid

Varför är det viktigt att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal?

Om en arbetsplats saknar kollektivavtal finns inga regler om till exempel lägsta lön för ett visst jobb. Då kan arbetsgivaren betala hur låga löner som helst. I tider av hög arbetslöshet då det är många som slåss om samma jobb kan en arbetsgivare t ex spela ut arbetssökande mot varandra och ge jobbet till den som går med på sämst villkor. Utan kollektivavtal är du som anställd helt oskyddad.

Den svenska kollektivavtalsmodellen har flera fördelar. Kollektivavtal ger parterna, arbetsgivarna och oss som utför arbetet, rätt att själva reglera löner och villkor på arbetsmarknaden. Utan inblandning från regering eller via lagstiftning. För oss som är arbetstagare innebär det en stor möjlighet att påverka våra arbetsvillkor genom fackligt medlemskap och engagemang. Ju fler vi är, desto starkare blir vi för att kunna förhandla fram bättre löner och bättre villkor.

Här är temat för årets kampanjbilder:

Ob-ersättning
Ob-ersättning regleras i kollektivavtalet med olika variationer beroende på bransch. Ersättningen är ett tillägg ovanpå ordinarie lön som du får vid arbete på obekväm arbetstid, t ex sena kvällar, nätter eller helger.

Extra pengar vid sjukdom eller arbetsskada
Ett kollektivavtal ger mer pengar vid sjukdom och olycksfall i arbetet. Oavsett om arbetsgivaren betalar in försäkringspremier eller inte är du alltid skyddad genom ett kollektivavtal. Försäkringarna ser olika ut beroende på vilket avtal du omfattas av men några av de vanligare försäkringarna är Avtalsgruppsjukförsäkring, Trygghetsförsäkring och Tjänstegrupplivförsäkring. Här kan du läsa mer: https://www.lo.se/start/facket_forsakrar

Garanterad lön
I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. I ett kollektivavtal sätts ett golv för den absolut lägsta gemensam lönenivå som kan betalas ut och det finns inget tak på hur hög lönen kan vara. Kollektivavtal ger dig trygghet med en garanterad lönenivå.

Arbetstid
Ett kollektivavtal ger bättre villkor än vad arbetstidslagen säger när det gäller arbetstider. Det kan handla om antalet arbetade timmar, arbetstidens förläggning, arbetstidsförkortning, ersättningar för övertid osv. De regler som anges i kollektivavtalet kan aldrig vara sämre för arbetstagarna än det som gäller i lagen.

 

Jakob Stone