Fråga facket Fråga facket

Lyssna på våra skyddsombud!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skyddsombuden är livsviktiga

Hittills i år har 37 personer dött på sina jobb. Nästan en dödsolycka per vecka. 40 personer förolyckades på sitt arbete under 2022, var av 10 personer i Stockholmsregionen. Offren är inte bara de arbetande själva, utan även anhöriga och arbetskamrater. För varje arbetsplatsolycka har en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

Under 2022 inträffade 35 400 arbetsolyckor som krävde sjukfrånvaro, varav 7 190 inom Stockholmsregionen. Det rör sig om allt från några dagars sjukfrånvaro till allvarliga olyckor som ger livslånga skador.

Det här är de skador och olyckor vi känner till, ofta rapporterade av skyddsombud. Skyddsombuden är utsedda med förtroende från sina arbetskamrater och är sakkunniga på arbetsmiljö – på just sina arbetsplatser. Där de såsom sina kamrater också upplever riskerna de kan utsättas för, och jobba mot riskminimering samt för en nollvision av dödsolyckor.

Regeringen har öppnat för att koppla loss skyddsombudsuppdraget från det fackliga medlemskapet. För att kunna stå upp för arbetskamraterna är det fackliga skyddet nödvändigt. Utan det står våra skyddsombud ensamma och deras arbetskamrater förlorar då sitt skydd.

Med medlemmarna och den fackliga organisationen i ryggen kan skyddsombuden våga stå upp mot oseriösa arbetsgivare. Det ger kraft åt deras krav på förbättringar och facket kan stötta dem i rättsprocesser.

Regeringen måste lyssna på våra lokala och regionala skyddsombud som är sakkunniga på arbetsmarknaden och på arbetsmiljön; människorna som finns på arbetsplatserna. Bilden att några sorts oberoende experter, frikopplade från arbetsplatserna ska kunna driva framgångsrikt arbetsmiljöarbete är falsk.

Lyssna på våra förtroendevalda skyddsombud som vet, och sätt ner foten mot de arbetsgivare som utsätter anställda för en farlig arbetsmiljö. Fackliga skyddsombud krävs för att klara det här arbetet.

/ Enhälligt uttalande från Stockholms LO-distrikts avdelnings- och regionkonferens ”skyddsombudens dag” 25 oktober 2023

 

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.