020560056 ring fackets hjälptelefon

Vikten av fortsatta satsningar på välfärd och A-kassa

Trots regeringens krisåtgärder, däribland korttidspermitteringarna som just nu omfattar över en halv miljon svenskar, så har många löntagare blivit av med jobbet. De ska möta ekonomisk trygghet i kombination med tydliga krav och goda möjligheter att snabbt komma tillbaka i jobb. Därför har vi höjt ersättningen i a-kassan och ändrat reglerna så att fler omfattas samtidigt som vi stärker möjligheterna att hitta nytt jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Leif Nysmed (S)
Leif Nysmed (S)

Under våren har den socialdemokratiskt ledda regeringen agerat snabbt och kraftfullt för att skydda jobb och välfärd. Nu behöver Sverige stötta den ekonomiska återhämtningen och snabbt få människor i arbete igen. Det kräver stora investeringar i sjukvården och äldreomsorgen och ökad trygghet för den som blivit av med jobbet.

Regeringens och riksdagens åtgärder för att skydda människoliv, jobb och välfärd har varit avgörande under våren. Den socialdemokratiskt ledda regeringen ersätter kommuner och regioner för merkostnader i sjukvård och äldreomsorg grund av coronaviruset, samtidigt som vi har tillfört historiska tillskott till välfärden på 26 miljarder kronor.

Trots regeringens krisåtgärder, däribland korttidspermitteringarna som just nu omfattar över en halv miljon svenskar, så har många löntagare blivit av med jobbet. De ska möta ekonomisk trygghet i kombination med tydliga krav och goda möjligheter att snabbt komma tillbaka i jobb. Därför har vi höjt ersättningen i a-kassan och ändrat reglerna så att fler omfattas samtidigt som vi stärker möjligheterna att hitta nytt jobb. För fler ska kunna fylla på sina kunskaper eller ställa om till ett nytt yrke har vi samtidigt höjt takten i de senaste årens utbyggnad av både högskola och yrkesutbildning.

Regeringens tillskott till välfärden har avvärjt risken för stora nedskärningar och massuppsägningar under 2020. De tillfälliga tillskotten har skapat ett andrum – men nu krävs långsiktiga ekonomiska tillskott för säkra en trygg sjukvård och äldreomsorg åt hela svenska folket. Investeringar i välfärden är dessutom bra jobbpolitik. Varje ny medarbetare som kan anställas hjälper hjulen att snurra i ekonomin och skapar till fler jobb i hela Sverige.

Vi socialdemokrater har inte egen majoritet i riksdagen – men vi är övertygade om att en majoritet av alla partiers väljare nu vill se en tryggare äldreomsorg, bättre sjukvård och trygghet för den som blir arbetslös. Nu är det upp till bevis för regeringens samarbetspartier att visa att de också prioriterar välfärd och trygghet för Sveriges löntagare framför nya skattesänkningar.

Leif Nysmed
Riksdagsledamot (s)
Civilutskottet
leif.nysmed@riksdagen.se
072-538 41 10

 

 

Anna Jarlhäll
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.