Fråga facket Fråga facket

Kadir Kasirga, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Facklig-politisk samverkan är nödvändig för att Socialdemokraterna

Det senaste EU-valet visade återigen hur viktig den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna är. Utan de tvåhundra tusen genomförde samtalen och tiotusentals valaktivisters insatser hade Socialdemokraterna med stor sannolikhet hamnat långt under 23,48 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svenska LO är fortfarande en av de starkaste fackföreningsrörelserna i Europa. Med sina 1,4 miljoner medlemmar utgör LO kollektivet nästan 19 procent av den svenska väljarkåren och tillsammans med TCO utgör de organiserade löntagarna i Sverige över 38 procent. Det senaste EU-valet visade återigen hur viktig den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna är. Utan de tvåhundra tusen genomförde samtalen och tiotusentals valaktivisters insatser hade Socialdemokraterna med stor sannolikhet hamnat långt under 23,48 procent.

 

Bland de fem invalda till Europaparlamentet finns också Johan Danielsson, LO:s kandidat som lyckades få 40136 kryss. Därmed går Johan Danielson in med ett starkt mandat till arbetet i Europaparlamentet. Nu får vi tillsammans backa Johan Danielsson och de övriga i kampen för ett demokratisk Europa som står på löntagarnas sida, för jämlikhet, klimatet och för en anständig politik.

 

Den negativa trenden där S minskar på landsbygden och ökar i de urbana miljöerna fortsätter dessvärre. Socialdemokraterna backade med 0,71 procent jämfört med valresultatet 2014. Under många år har socialdemokratin haft en målsättning att bli ett alternativ även för tjänstemännen och medelklassen i de stora städerna. Självklart är det glädjande att arbetarrörelsen ökar bland TCO medlemmar men det får inte vara på undersköterskors, byggarbetarnas eller brevbärarnas bekostnad.

 

Socialdemokratins huvuduppgift är att erbjuda en samhällsvision där samhället finns för en när vi föds, utbildas, arbetar, bildar familj och går i pension. Den visionen bygger på jämlikhetstanken. För att förverkliga denna vision duger det inte att Socialdemokraterna ligger på 28 procent. För mig är det inte konstigt att fler medlemmar från TCO röstar på S.

 

 

För den socialdemokratiska jämlikhetstanken är också en garant för medelklassen när det gäller trygghet, sammanhållning och tillväxt i samhället.

 

En annan negativ trend är att S fortsätter att tappa bland LO medlemmar. Självklart har den långdragna regeringsbildningen och resultatet av januariavtalet påverkat valresultatet. Samtidigt ökade S med över tre procentenheter i Stockholm och är numera jämstora med moderaterna här. Det är bra med nya väljare men vi får inte tappa de vi redan har. Här måste vi göra mer så vi visar att S är ett parti för alla att räkna med.

 

Kadir Kasirga
Medlem i Seko och riksdagsledamot (s)

kadir.kasirga@riksdagen.se 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.